rzetelna firma logo

 Telefon +48 882 510 179

  Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dlaczego pellet drzewny to świetna alternatywa dla węgla?

Warunki klimatyczne występujące pod naszą szerokością geograficzną sprawiają, że w każdym budynku niezbędny jest wydajny system ogrzewania, który zapewni możliwość utrzymania we wnętrzu odpowiednio wysokiej temperatury. Wśród najbardziej rozpowszechnionych metod uzyskiwania ciepła znajduje się stosowanie kotłów centralnego ogrzewania spalających drewno w postaci pelletu drzewnego lub brykietów albo węgiel.

Materiały te są oferowane w przystępnych cenach, a w większości budynków znajdują się instalacje przystosowane do ich obsługi. Między spalaniem drewna i węgla występuje jednak sporo różnic, zarówno jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania dużych ilości energii oraz łatwość użytkowania i korzystania z kotłów do nich przystosowanych, jak i kwestii związanych z wpływem na stan środowiska naturalnego. Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom i zagrożeniom związanym z używaniem obu tych materiałów i sprawdźmy, który z nich będzie sprawdzał się lepiej.

Jakie cechy powinien mieć dobry materiał opałowy?

Koszty ogrzewania stanowią jeden za podstawowych wydatków związanych z utrzymaniem budynku. Wybierany materiał opałowy powinien więc pozwalać na pozyskanie dużej ilości energii, jednak ważny jest nie tyle sam jej poziom, ile stosunek ciepła, jakie można otrzymać w odniesieniu do ceny, którą trzeba zapłacić. Równie istotna będzie wygoda używania konkretnego rodzaju opału. Podczas zimy, a także wczesną wiosną czy późną jesienią kocioł centralnego ogrzewania musi pracować przez długi czas, zużycie spalanego materiału będzie więc duże, co pociąga za sobą konieczność jego dość częstego uzupełniania. Dla użytkownika liczyć będzie się zatem zarówno to, jak szybko materiał opałowy będzie zużywany, jak i kwestia czy łatwo go przechowywać i uzupełniać jego poziom w zasobniku kotła.

Duże znaczenie mają kwestie związane z ekologią. Spalanie nieodłącznie wiąże się z powstawaniem różnych produktów ubocznych w postaci resztek stałych, a więc popiołu, których trzeba zagospodarować, a także dymów, które są uwalniane do atmosfery. Różne materiały będą się jednak różnić tym, jakie substancje będą powstawały przy ich spalaniu oraz tym, ile ich będzie. W związku z rosnącymi problemami wynikającymi z ocieplaniem się klimatu duże znaczenie będzie miała ilość emitowanego podczas spalania dwutlenku węgla. Dla jakości powietrza i skutecznej walki ze smogiem liczyć się będzie także ilość powstających pyłów zawieszonych. Równie istotny z punktu widzenia środowiska naturalnego będzie też sposób, w jaki jest pozyskiwany konkretny materiał opałowy.

Z punktu widzenia osoby, która korzysta z opału, duże znaczenie ma jego dostępność i łatwość zakupu. Ważne, by nie było żadnych problemów z jego zamówieniem, a zarówno dostawa, jak i sposób przechowywania były dopasowane do potrzeb odbiorcy. Liczy się także zagwarantowanie, że wybrany rodzaj materiału opałowego będzie utrzymywał swoje parametry użytkowe niezależnie od dostawcy. Dla większości użytkowników ważny będzie poziom ceny, jaką trzeba zapłacić. Właściciele nieruchomości, którzy zastanawiają się nad montażem źródła ciepła w nowo wznoszonym budynku lub nad modernizacją istniejącego systemu ogrzewania biorą na ogół pod uwagę dwie możliwości – korzystanie z węgla kamiennego w postaci tzw. ekogroszku albo zdecydowanie się na używanie pelletu drzewnego.

Węgiel kamienny jako materiał opałowy

Węgiel kamienny to materiał opałowy, który jest stosowany tradycyjnie w większości starszych instalacji grzewczych. Wyróżnia się wysoką kalorycznością, dzięki czemu z jednostki masy można uzyskać znaczną ilość ciepła. Wysoka wartość energetyczna wynika z tego, że w węglu kamiennym znajduje się stosunkowo duża ilość atomów czystego węgla, która w węglach najwyższej jakości może przekraczać nawet 97%. Węgle, które są najczęściej przeznaczane do użytku w domowych instalacjach centralnego ogrzewania to węgle typu 31, które mogą osiągać kaloryczność na poziomie od około 20 do 28 MJ/kg, typu 32, mające najczęściej od 26 do 29 MJ/kg, a także 33, w których wartość energetyczna waha się zwykle między 29 a 31 MJ/kg.

Tradycyjnie węgiel kamienny był wykorzystywany w różnych sortymentach, czyli wielkościach poszczególnych bryłek i sprzedawany np. jako kostka, orzech lub groszek. Współcześnie produkowane kotły centralnego ogrzewania są przystosowane do spalania ekogroszku, a więc bryłek o wystandaryzowanej wielkości od 5 do 25 mm, co wynika ze stosowania w nich automatycznych podajników ślimakowych. Ekogroszek powinien mieć niewielką wilgotność i zgodnie z normami musi wyróżniać się niewielką spiekalnością – jego tzw. liczba Rogi powinna być mniejsza od 10, a także zawartością siarki poniżej 1%. Nie powinien też po spaleniu pozostawiać dużych ilości popiołu. Choć dobrej jakości ekogroszek powinien dawać znaczną ilość ciepła, to ma on również kilka wad.

Największym problemem związanym ze spalaniem węgla jest emisja zanieczyszczeń. W powstającym dymie znajduje się wiele substancji toksycznych i rakotwórczych np. groźny benzo(α)piren, a także dioksyny i furany. Dymy ze spalania węgla to również znaczna ilość tlenków siarki i azotu, a także metali ciężkich – rtęci, ołowiu, kadmu oraz chromu. Szczególnie niebezpieczne są powstające pyły zawieszone, a więc bardzo drobne cząsteczki różnych związków chemicznych, które z uwagi na swój rozmiar łatwo przedostają się do płuc oraz przenikają przez błony śluzowe, trafiając do krwiobiegu. Groźne dla zdrowia są wszystkie pyły PM10, jednak im zawierają mniejsze frakcje cząsteczek, tym ryzyko, że wpłyną niekorzystnie na organizm, jest większe.

Poza emisją zanieczyszczeń problemem związanym z węglem jest sposób jego pozyskiwania. Zarówno kopalnie odkrywkowe, w przypadku węgla kamiennego istniejące głównie poza Europą, jak i podziemne przyczyniają się do dewastacji środowiska. Powodują problemy z wodami poziemnymi, obniżając ich poziom oraz prowadzą do ich zanieczyszczania. Wywołują osunięcia ziemi i tąpnięcia, uszkadzające budynki i infrastrukturę. Wydobycie przemysłowe oznacza też marnotrawienie surowca, którego zasoby są bardzo ograniczone. Równie ważne są skutki związane z transportem węgla, który musi być przewożony na znaczne odległości.

Zalety korzystania z pelletu drzewnego 

Pellet drzewny to materiał opałowy, który powstaje z biomasy, jest więc surowcem zaliczanym do odnawialnych źródeł energii (OZE). Ma postać niewielkich granulek mających postać wałeczków o średnicy od 6 do 25 milimetrów i długości nieprzekraczającej kilku centymetrów – zazwyczaj do 4. Pellet powstaje z rozdrobnionego drewna, które jest spajane przez zastosowanie bardzo dużego nacisku, dzięki czemu powstające granulki zachowują swoja spoistość. Wartość energetyczna pelletu zależy od rodzaju użytego drewna, ponieważ różne gatunki wyróżniają się rozmaitą kalorycznością z uwagi na swoją odmienną gęstość. Dobrej jakości pellet może osiągać nawet nieco ponad 19 MJ/kg, co zbliża go do wyników, jakie uzyskuje pod tym względem węgiel.

Pellet jest na ogół pakowany w wygodne big-bagi albo workowany, co bardzo ułatwia jego wykorzystanie. Z punktu widzenia użytkownika ważne jest to, że przy jego dosypywaniu nie wydzielają się tak duże ilości brudzącego pyłu, jak przy korzystaniu z węgla. Istotna jest również niższa cena pelletu w porównaniu z ekogroszkiem – przy wykorzystaniu kotła pelletowego budynek można ogrzewać znacznie tańszym kosztem. Dla wielu osób liczy się fakt, że kotły wykorzystujące pellet pracują znacznie ciszej niż kotły węglowe, ponieważ w ich podajnikach można stosować napędy o znacznie niższej mocy. Mniejszy poziom hałasu to także wynik tego, że pellet nie ociera się o mechanizmy urządzenia. Przekłada się to na zużycie prądu – kocioł pelletowy będzie go potrzebował nieco mniej.

Pod względem ekologii pellet jest wobec ekogroszku prawdziwie bezkonkurencyjny. Drewno jest zasobem w pełni odnawialnym, a materiał potrzeby do wytwarzania pelletu jest pozyskiwany bez szkody dla środowiska naturalnego. Wykorzystuje się w tym celu drewno ze specjalnie prowadzonych plantacji, często są to uprawy roślin energetycznych np. szybko rosnących gatunków wierzby czy topoli. Drewno, z którego powstaje pellet to niejednokrotnie także pełnowartościowe z punktu widzenia pozyskiwania energii odpady pochodzące z przemysłu drzewnego np. zrębki, ale także pozostałości z obróbki tartacznej albo odbierane ze stolarni.

Wytwarzanie pelletu jest mniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego z uwagi na to, że jego wykorzystanie wiąże się z zerowym bilansem dwutlenku węgla – przy spalaniu drewna do atmosfery może być uwolniona co najwyżej taka jego ilość, jaką roślina pochłonęła podczas swego wzrostu. Warto też pamiętać, że cały proces sadzenia, pielęgnowania i pozyskiwania drewna, a także samego wytwarzania pelletu oznacza znacznie mniejsze zużycie energii, niż wydobycie węgla. Pellet nie musi być również transportowany na znaczne odległości.

Korzyści związane z pelletem obejmują także powstającą przy jego spalaniu emisję. W tym przypadku ilość powstających w nowoczesny kotłach zanieczyszczeń jest znacznie mniejsza. W spalinach nie pojawia się m.in. powodujący nowotwory benzo(α)piren, powstanie jedynie śladowa ilość pyłów. Spalanie pelletu to bardzo mała ilość siarki oraz dużo mniej tlenków azotu. Spalanie drewna oznacza brak lub minimalne stężenia metali ciężkich np. rtęci. Zupełnie inaczej wygląda problem zagospodarowania powstających popiołów – w przypadku węgla wymagają one odpowiedniej utylizacji, popiół powstający z biomasy może być nierzadko wykorzystany jako nawóz. Cenny jest m.in. obecny w nim potas, fosfor i magnez, ale również zawartość wapnia, przez co nadaje się również do ograniczania kwaśności gleby.